Tatabányai Sport Club
MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG
HUNGARIAN WRESTLING FEDERATION1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (MSH) I. em. 104.
Tel.: +36-1-460-6848 E-mail: birkszov@elender.hu
www.birkozoszov.hu | facebook.com/magyarbirkozosport
youtube.com/wresthun | instagram.com/wresthun

 

Északnyugat-Magyarország

Területi Diák I.-Diák II. szabadfogású bajnokság

Rendező Tatabányai Sport Club , Magyar Birkózó Szövetség
Időpont 2019. április 6. szombat
Helyszín Bárdos László Gimnázium Tatabánya, Gál ltp 701.
Mérlegelés Orvosi Vizsgálat:.                           08:30-09:00.

   Mérlegelés:                                09:00-09:30.

A verseny helyszínén.

Súlycsoportok Diák I. 29,32,35,38,42,46,50,54,58,63,69,76,85,+85 kg

Diák II. 23,26,29,32,35,38,42,46,50,54,58,63,69,+69 kg

Korosztály Diák I. 2006-2007-(2008 külön engedéllyel)

Diák II. 2008-2009

Magyar állampolgárok,érvényes versenyengedéllyel és bejegyzett ,„versenyezhet” sportorvosi pecséttel rendelkeznek, valamint a helyszíni orvosi vizsgálaton is átesnek. A versenyen lányok is indulhatnak, csak a saját mért súlyukban! Magyar, illetőleg idegen állampolgársága mellett magyar állampolgársággal is rendelkező természetes személy sportoló abban az esetben vehet részt a bajnokságon ha valamely hazai vagy külföldi sportszervezet igazolt versenyzője, érvényes versenyzési engedéllyel, valamint érvényes magyar vagy külföldi sportegészségügyi orvosi igazolással rendelkezik.

 

1) A magyar állampolgárságot megfelelő módon igazolni kell.

Az állampolgárság igazolására alkalmas okirat:–érvényes magyar személyazonosító igazolvány, vagy-érvényes magyar útlevél, vagy-érvényes állampolgársági bizonyítvány, vagy-egyéb honosítási okirat Magyar Igazolvány az állampolgárság igazolására nem alkalmas.

2) Magyar sportszervezet által nem igazolt sportoló a versenyt megelőző három munkanappal köteles az igazoló okiratok valamelyike másolatát a Magyar Birkózó Szövetséghez postai vagy elektronikus úton megküldeni, az ily módon megküldött okirat eredetijét pedig a versenyt megelőző mérlegelésig bemutatni. Ennek hiányában a sportoló a versenyen nem indulhat. Az idegen nyelven kiállított okirat egyszerű magyar fordítását az okirat bemutatásával egyidejűleg csatolni kell.

Nevezés Határidő:  

2019.04.02.

E-mail: gezics@freemail.hu Díj:  

2500 Ft/fő

FIGYELEM: A nevezéseket a szövetségnek csak úgy áll módjában elfogadni, ha az névvel a tervezett súlycsoporttal,

valamint versenyzői igazolási számmal van ellátva.

Nevezési határidőn túli-időtúllépés, valamint a Helyszínen történő nevezés esetén a nevezési díj 3-szorosát kell fizetni!

Lebonyolítás UWW és az MBSZ érvényben levő szabályai szerint 2 szőnyegen
 
Díjazás A súlycsoportok első három helyezettjei éremdíjazásban,

A csapatverseny1-3.helyezettjei,tiszteletdíjban részesülnek.

   
Egyéb A versenyen előforduló vitás esetekben a verseny elnöke dönt. A rendezőség a verseny helyszínén elvesztett tárgyakért felelősséget nem vállal. Kérjük a résztvevőket, hogy ügyeljenek a sportemberhez méltó magatartás, valamint a higiénia alapvető szabályainak betartására! A birkózó szőnyegen kizárólag versenyzők, edzők, bírók és ápoló személyzet tartózkodhat! A versenyzők részére biztosított helyen csak az  edző vagy kísérő tartózkodhat. A Sportcsarnok területén SZIGORÚAN TILOS AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS, A SNÜSSZ HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS!

A bejárattól 5 méterre lehet dohányozni!
A verseny színhelyén BÜFÉ üzemel!

HAJRÁ MAGYAR BIRKÓZÁS